Home

Büroo ja teenindatava firma vahel sõlmitakse leping, milles fikseeritakse tellija ja täitja õigused ja kohustused.

Raamatupidamisteenuses sisaldub:

Kontoplaani väljatöötamine
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
Algdokumentide töötlemine
Majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites
Palga- ja kaadriarvestus
Põhivaraarvestus
Laoarvestus
Maksude arvestus
Maksuaruandlus ( deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile )
Muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile
Bilansi ja kasumiaruande koostamine
Majandusaastaaruande koostamine
Raamatupidamisalased konsultatsioonid

Raamatupidamisteenuste kiireks ja kvaliteetseks osutamiseks kasutame majandustarkvara HansaRaama.